Taneczny klub malucha

Śpiewające dzieciZajęcia taneczno-rytmiczne dla dzieci od 4 do 6 roku życia

Podczas zajęć dzieci poznają podstawy tańca nowoczesnego, uczą się prostych układów tanecznych i rozwijają swoją ekspresję. Dzięki tym ćwiczeniom poprawią koordynację ruchową, kondycję oraz postawę ciała. Kształtują poczucie rytmu oraz lepiej poznają możliwości swojego ciała.

Treningi przygotowują do pracy w grupie oraz pomagają w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami. Nie brakuje również ćwiczeń i zabaw rytmicznych. Taneczny Klub Malucha idealnie wprowadzi w świat tańca i jest doskonałym przygotowaniem do dalszej edukacji tanecznej.